SARTR

Teatrografija SARTR-a
(praizvedbe, premijere i obnove 1992-2016.)

NARODNA DRAMA

Tags: |

Režija: Boban Skerlić Dramaturgija: Dubravka Zrnčić-Kulenović, Nejra Babić Scenografija: Sabina Trnka

SAVRŠENI KROJ

Tags: |

Režija: Jasmin Duraković Scenografija: Osman Arslanagić Kostimografija: Lena Samardžić Igraju: Admir Glamočak i Sead Pandur

BO-BO I ZU PRVI DAN U VRTIĆU

Produkcija: Aparat teatar i SARTR, Režija i koncept : Belma Lizde-Kurt, Scenografija i kostimografija: Adisa Vatreš Selimović

MAJSTOR I MARGARITA

Tags: |

Produkcija: SARTR, Režija: Aleš Kurt, Dramatizacija i dramaturgija: Dario Bevanda i Benjamin Hasić, Kostimografija i scenografija: Adisa Vatreš Selimović