Kontakt

 

SARAJEVSKI RATNI TEATAR „SARTR“ SARAJEVO
GABELINA br. 16
71 000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
TEL./FAX: +387 33 664-070
e-mail : teatarsartr@yahoo.com