O SARTR

Dobro došli u Pozorište duše / Welcome to Theater of the Soul

“U istom dijelu grada, ispod bivšeg Olimpijskog stadiona, uđite u Sarajevski ratni teatar (Sartr) prije gašenja svjetala. Osnovan mjesec dana nakon početka opsade, Sartr je priredio na stotine predstava tokom rata i postao je simbolom otpora.” objavio je je 9. oktobra 2013 New York Times, opisujući Sarajevski ratni teatar kao “Pozorište duše” i “najkreativnijom pozornicom u gradu”.

SARTR nije samo teatar već jedna ideja koja baštini tradiciju u kojoj su kultura, umjetnost i teatar važno sredstvo u borbi za ljepši i pravedniji svijet.

“U istom dijelu grada, ispod bivšeg Olimpijskog stadiona, uđite u Sarajevski ratni teatar (Sartr) prije gašenja svjetala. Osnovan mjesec dana nakon početka opsade, Sartr je priredio na stotine predstava tokom rata i postao je simbolom otpora.” objavio je je 9. oktobra 2013 New York Times, opisujući Sarajevski ratni teatar kao “Pozorište duše” i “najkreativnijom pozornicom u gradu”.


SARTR nije samo teatar već jedna ideja koja baštini tradiciju u kojoj su kultura, umjetnost i teatar važno sredstvo u borbi za ljepši i pravedniji svijet.

Historija

Sarajevski ratni teatar SARTR utemeljen je 17. maja 1992. godine okupljajući glumce i suradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra a koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. U augustu 1992. SARTR je konstituiran kao vojna jedinica pri Regionalnom štabu Oružanih snaga BiH Sarajevo, a 12. januara 1993. godine Odlukom Ratnog Predsjedništva Skupštine grada Sarajeva kao javna ustanova iz oblasti kulture od posebnog interesa za odbranu grada.


Sarajevski ratni teatar realizirao prvu ratnu teatarsku premijeru (SKLONIŠTE), a koja je konceptualno imaginirala stvarnost toga trenutka, te koristila životne činjenice u kreiranju teatarskog akta, a što je još tada prepoznato kao naznaka smjera kretanja produkcije ovog umjetničkog ansambla. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 24. jula 1997. ulogu osnivača SARTR-a preuzeo je Kanton Sarajevo.

Historija

Pored brojnih nagrada, najznačajnije priznanje za ukupni rad ova Institucija je dobila 2003. godine kada joj je dodjeljena „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva ».
Danas, SARTR, okuplja glumce i teatarske radnike mlađe generacije, a dodjeljen im je prostor nekadašnje kultnug sarajevskog centra društvenih aktivnosti CDA. Tehnički uvjeti SARTR-a su na visokom nivou sa kapacitetom sale od 230 mjesta.

SARTR, kao teatar osnovan u periodu opsade, svjedočanstvo je o fenomenu duhovnog, tj. kulturnog otpora fašizmu i agresiji. SARTR ne samo da čuva uspomenu na taj period već i danas nastoji snažno afirmirati univerzalne vrijednosti: bogatstvo različitosti, antifašizam, svetost mira, aktivizam, internacionalizaciju, suosjećanje prema svim onima koji trpe nepravde širom svijeta. SARTR sa svojim nasljeđem nastoji biti – mjesto naše savjesti i hrabrosti da se suprostavimo nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo.

Historija

Sarajevski ratni teatar SARTR utemeljen je 17. maja 1992. godine okupljajući glumce i suradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra a koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. U augustu 1992. SARTR je konstituiran kao vojna jedinica pri Regionalnom štabu Oružanih snaga BiH Sarajevo, a 12. januara 1993. godine Odlukom Ratnog Predsjedništva Skupštine grada Sarajeva kao javna ustanova iz oblasti kulture od posebnog interesa za odbranu grada.


Sarajevski ratni teatar realizirao prvu ratnu teatarsku premijeru (SKLONIŠTE), a koja je konceptualno imaginirala stvarnost toga trenutka, te koristila životne činjenice u kreiranju teatarskog akta, a što je još tada prepoznato kao naznaka smjera kretanja produkcije ovog umjetničkog ansambla. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 24. jula 1997. ulogu osnivača SARTR-a preuzeo je Kanton Sarajevo.

Historija

Pored brojnih nagrada, najznačajnije priznanje za ukupni rad ova Institucija je dobila 2003. godine kada joj je dodjeljena „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva ».
Danas, SARTR, okuplja glumce i teatarske radnike mlađe generacije, a dodjeljen im je prostor nekadašnje kultnug sarajevskog centra društvenih aktivnosti CDA. Tehnički uvjeti SARTR-a su na visokom nivou sa kapacitetom sale od 230 mjesta.

SARTR, kao teatar osnovan u periodu opsade, svjedočanstvo je o fenomenu duhovnog, tj. kulturnog otpora fašizmu i agresiji. SARTR ne samo da čuva uspomenu na taj period već i danas nastoji snažno afirmirati univerzalne vrijednosti: bogatstvo različitosti, antifašizam, svetost mira, aktivizam, internacionalizaciju, suosjećanje prema svim onima koji trpe nepravde širom svijeta. SARTR sa svojim nasljeđem nastoji biti – mjesto naše savjesti i hrabrosti da se suprostavimo nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo.

SARTR

Repertoar

SAZNAJTE VIŠE

SARTR

Ansambl

SAZNAJTE VIŠE