SARTR

Ansambl

2020-03-25T13:54:08+00:00

Selma Alispahić

Rođena je u Tuzli. Glumu je diplomirala na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 1990. godine u klasi...

2020-04-03T15:28:18+00:00

Maja Salkić

Rođena je 29.9.1979. godine u Sarajevu. Osnovnu školu pohađala je u Bagdadu i Sarajevu. U Sarajevu je...

2020-04-03T15:28:50+00:00

Mirela Lambić

Rođena je 24.11. 1975. godine. Osnovnu i Srednju školu pohađala je u Sarajevu. Akademiju Scenskih Umjetnosti

2020-04-03T15:29:10+00:00

Sead Pandur

Član glumačkog  ansambla SARTR-a od 1. oktobra 2004. Studij glume je završio na Akademiji scenskih...

2020-04-03T15:29:42+00:00

Alban Ukaj

Rođen 1980. godine u Prištini, gde je završio Srednju muzičku školu. Studirao je glumu na Fakultetu...

2020-04-03T15:31:22+00:00

Jasenko Pašić

Jasenko Pašić rođen je u Sarajevu 11.12.1983. godine. U Sarajevu je završio gimnaziju, a na Akademiji scenskih...

2020-04-03T15:31:46+00:00

Ana-Mia Milić

Ana-Mia Milić  rođena je 1983. godine u Tuzli. Studij glume upisala je 2002. na  ADU u Tuzli , gdje je...