TEATROGRAFIJA SARTR-a

BO-BO I ZU PRVI DAN U VRTIĆU
Dječija scena Sartrčići

Produkcija: Aparat teatar i SARTR
Režija i koncept : Belma Lizde-Kurt
Scenografija i kostimografija: Adisa Vatreš Selimović
Ass. kostimografa i scenografa: Melisa Musić

Fotografija: Velija Hasanbegović/ Bojan Mustur
Uloge: Maja Zećo – BO-BO, Merima Lepić-Redžepović – ZU, Hana Zrno
Premijera: 17.decembar 2016.

Broj predstava (do 31.decembra 2016.): 3
Broj gledatelja: 230