AY, CARMELA

2022-05-13T10:45:21+00:00

Prijevod: Filip Fruk Režija: Robert Raponja Dramaturg: Dubravka Zrnčić-Kulenović Kompozitor: Davor Rocco

 AY, CARMELA2022-05-13T10:45:21+00:00

DIJALOG U PAKLU

2022-04-28T13:05:13+00:00

Prijevod: Frano Cetinić Režija: Aleš Kurt Dramatizacija: Ljubica Ostojić i Aleš Kurt Scenografija: Tanja & Stjepan Roš

DIJALOG U PAKLU2022-04-28T13:05:13+00:00

SUSRET

2022-04-28T13:05:18+00:00

Režija: Dubravko Bibanović; Dramaturg: Safet Plakalo; Scenografija i kostimografija: Slobodan Perišić; Muzički saradnik: Vedran Smailović

SUSRET2022-04-28T13:05:18+00:00

 GRAFFITI O VRINI

2022-04-28T13:05:23+00:00

Scenarij: Tanja Miletić-Oručević i Zoran Mlinarević Režija: Tanja Miletić-Oručević Dramaturgija: Zoran Mlinarević Koreografija: Anton Marinić

 GRAFFITI O VRINI2022-04-28T13:05:23+00:00

ŽENSKO

2022-04-28T13:05:28+00:00

Prijevod s flamanskog: Rada Gavrilović Scenarij i režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović Scenografija i kostimi: Jelena Korenčić Muzika za saksofon i klarinet: Rada Nuić

ŽENSKO2022-04-28T13:05:28+00:00

MODRORJEČJE

2022-04-28T13:05:33+00:00

Scenarij i režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović Kompozitori: Asim Horozić i Rada Nuić Dirigent: Rešad Arnautović Koreograf: Branko Banković

MODRORJEČJE2022-04-28T13:05:33+00:00
Go to Top