AY, CARMELA

2020-04-10T17:06:56+00:00

Prijevod: Filip Fruk Režija: Robert Raponja Dramaturg: Dubravka Zrnčić-Kulenović Kompozitor: Davor Rocco

 AY, CARMELA2020-04-10T17:06:56+00:00

DIJALOG U PAKLU

2020-04-10T17:07:27+00:00

Prijevod: Frano Cetinić Režija: Aleš Kurt Dramatizacija: Ljubica Ostojić i Aleš Kurt Scenografija: Tanja & Stjepan Roš

DIJALOG U PAKLU2020-04-10T17:07:27+00:00

SUSRET

2020-04-10T17:07:55+00:00

Režija: Dubravko Bibanović; Dramaturg: Safet Plakalo; Scenografija i kostimografija: Slobodan Perišić; Muzički saradnik: Vedran Smailović

SUSRET2020-04-10T17:07:55+00:00

 GRAFFITI O VRINI

2020-04-10T17:08:34+00:00

Scenarij: Tanja Miletić-Oručević i Zoran Mlinarević Režija: Tanja Miletić-Oručević Dramaturgija: Zoran Mlinarević Koreografija: Anton Marinić

 GRAFFITI O VRINI2020-04-10T17:08:34+00:00

ŽENSKO

2020-04-10T17:08:42+00:00

Prijevod s flamanskog: Rada Gavrilović Scenarij i režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović Scenografija i kostimi: Jelena Korenčić Muzika za saksofon i klarinet: Rada Nuić

ŽENSKO2020-04-10T17:08:42+00:00

MODRORJEČJE

2020-04-10T17:10:08+00:00

Scenarij i režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović Kompozitori: Asim Horozić i Rada Nuić Dirigent: Rešad Arnautović Koreograf: Branko Banković

MODRORJEČJE2020-04-10T17:10:08+00:00