TEATROGRAFIJA SARTR-a

ŽENSKO

Benno Bernard

Prijevod s flamanskog: Rada Gavrilović
Scenarij i režija: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Scenografija i kostimi: Jelena Korenčić

Muzika za saksofon i klarinet: Rada Nuić
Songovi: Friedrich Hollaendar i Norbert Schultze
Prijevod songova: Lejla Nametak
Korepetitor: Miroslav Maraus

Saradnja na scenariju: Marko Kovačević
Saradnja na scenskom pokretu: Anton Marinić
Izvršni producent: Safe Plakalo

Igraju: Admir Glamočak (Coco), Dejan Lazarević (klavir) i Tomislav Karača (saksofon & klarinet)

Izrada scenografije: Nermina Varešanović, Zlatko Brodić, Haris Haznadarević
Izrada kostima: Zulfo Džinalija

Inspicijenti: Boris Božović i Damir Fazlagić
Majstor svjetla: Ermin Mujezinović
Dekorateri: Goran Filipović i Enver Topuz

Dizajn plakata i programske knjižice: Jelena Korenčić
Fotografija: Fuad Fočo

Premijera (praizvedba u BiH): 30. 1. 1998. (Amfiteatar «Ragusa», Sarajevo)
Broj predstava: 27 (22 u Sarajevu, 1 u BH; 4 van BiH)
Broj gledatelja: 2.320 (1.380 u Sarajevu; 90 u BiH;  380 van BiH)
Gostovanja: Ljubljana (Slovenija), Ohrid (Makedonija), Stuttgart (Njemačka), Mostar

Festivali: EX PONTO, Ljubljana, OHRIDSKO LETO, Ohrid