MAJSTOR I MARGARITA

2020-04-10T16:34:59+00:00

Produkcija: SARTR, Režija: Aleš Kurt, Dramatizacija i dramaturgija: Dario Bevanda i Benjamin Hasić, Kostimografija i scenografija: Adisa Vatreš Selimović

MAJSTOR I MARGARITA2020-04-10T16:34:59+00:00

 SAMO PROBAJ REĆI

2020-04-10T16:25:56+00:00

Produkcija: SARTR i Akademija scenskih umjetnosti, Režija: Emin Hajrić, Dramaturg: Emina Omerović, Igraju: Mirela Lambić, Sead Pandur, Saša Krmpotić, Katarina Nikšić i

 SAMO PROBAJ REĆI2020-04-10T16:25:56+00:00

STANJA ŠOKA

2020-04-10T16:29:18+00:00

Prevod: Zenon Marković, Režija: Mirna Dizdarević, Dramaturgija: Dubravka Zrnčić-Kulenović, Scenografija: Adisa Vatreš Selimović, Kostimografija: Lejla Graho

STANJA ŠOKA2020-04-10T16:29:18+00:00