TEATROGRAFIJA SARTR-a

1984.” Teatarski opservatorij

George Orwell

  • Koprodukcija SARTR i Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo

Režija: Benjamin Bajramović i Jasenko Pašić
Stručni saradnik: Dino Mustafić
Dramaturzi: Dragan Komadina i Adnan Lugonić

Igraju: Sestra Amila Terzimehić, Brat Benjamin Bajramović i Brat Jasenko Pašić

Ton i svjetlo: Sretko Vujić i Irhad Hodžić
Video: Edita Gazibara

Garderoba: Hava Redžić;

Grafički dizajn: Adnan Ćelahmetović
Dizajn lutaka: Naida Begović i NeiraSinanbašić

Premijera: 11.januar 2012
Broj predstava: 24
Broj gledatelja: 1950
Gostovanja: Zenica, Beograd, Miškolc(2)

Festivali: Dani Sarajeva u Beogradu; I SZEM (Miting of European Theater Academy) Mađarska