TEATROGRAFIJA SARTR-a

PLUMB, BO-BO I ZU

Dječija scena Sartrčići

Produkcija: Aparat teatar i SARTR
Režija i koncept : Belma Lizde-Kurt

Muzika: Dušan Vranić – Duco
Scenografija i kostim: Belma Lizde-Kurt
Fotografija: Velija Hasanbegović
Design: Bojan Mustur

Igraju: Maja Zećo ( Bo-Bo) i Dušan Vranić (Zu)
Premijera: 19.februar 2014.

Broj predstava: 14
Broj gledatelja: 840