TEATROGRAFIJA SARTR-a

BUDUĆNOST JE U JAJIMA

Eugene Ionesco

Reditelj: Eduard Miler
Izvršni producent: Osman Arslanagić
Organizator: Žaneta Trišić-Bajramović

Adaptacija i dramaturgija: Žanina Mirčevska
Scenografija: Tanja i Stjepan Roš
Izrada scenografije: Sulejman Trako
Kostimografija: Amela Vilić

Izbor muzike: Eduard Miler
Video dizajn: Bojan Mustur

Igraju: Alban Ukaj (Jaje 1), Mirela Lambić (Jaje 2), Jasenko Pašić (Jaje 3) Snežana Alič (Jaje 4), Sonja Goronja (Jaje 5)i Sead Pandur (Jaje 6)

Inspicijent: Meida Bešić i Snježana Vrhunc
Šef tehnike: Damir Fazlagić

Asistent kostimografa: Belma Žiško

Majstor svjetla: Irhad Hodžić i Asmer Hodžić
Majstor tona: Sretko Vujić i Dejan Lazarević
Majstor scene: Ahmed Hadžiahmić

Šminker: Karmela Ćurea
Garderober: Hava Redžić
Rekviziter: Goran Filipović
Dekorateri: Nurko Oprašić, Amer Serhatlić, Zaim Magoda i Mevludin Džananović
Nabavljač: Goran Aranitović;

Grafički dizajn: Asim Dželilović
Fotografija: Slobodan Samardžić-Sam

Premijera: 15.05.2008.
Gostovanja: Beograd (Srbija)
Broj predstava: 33
Broj gledatelja: 2.640