TEATROGRAFIJA SARTR-a

TISHMA TANZ

Koreografija: Jasmina Prolić
Izvodi: Jasenko Pašić
Koproducent: „Cie Jasmina“

Premijera: 22. Septembra 2010. na sceni SARTR u Sarajevu
Broj predstava: 4
Broj gledatelja: 240