TEATROGRAFIJA SARTR-a

 KAKO MUSA DERE JARCA

Zlatko Topčić

Produkcija: SARTR i Kamerni teatar ‘55
Režija: Gradimir Gojer

Scenski pokret: Tefeda Abazović
Scenografija: Miroslav Bilać
Kostimografija: Amela Vilić
Ass. scenografa: Mirsad Hadžirović

Igraju: Miodrag Trifunov (Musa Ćazim Ćatić), Sead Bejtović (ribar Mušan), Suada Topolović (Armina), Vlajko Šparavalo (gazda Pindžo), Drago Buka (Kapetan), Mirza Tanović (Narednik), Alija Aljović (Očuh), Žan Marolt (Amer), Željko Stjepanović (Bekir Kalajdžić), Mirza Halilović (Novinar), Zoran Bečić (Tin Ujević), Muhidin Džidić (Neznanac), Zdravko Miholić (Doktor), Esad Lanđo, Jovo Runić, Nebojša Kovač (seljaci, čaršinlije i sjeni)

Inspicijenti: Esad Ramović i Dragan Janošević
Majstor svjetla: Robert Radičić
Majstori scene: Esad Landžo i Jovo Runić
Izbor muzike: Muhidin Džidić, Gradimir Gojer

Šminker: Amina Kukavica
Rekviziter i garderober: Dragan Janošević
Krojački radovi: Avdo Čukojević i Zulfo Džinalija
Stolarski radovi: Božidar Jagličić

Organizatori: Besim Mulamuhić, Zlatan Smajlović i Nusret Ćeman
Praizvedba: 16. 3. 1993. (Kamerni teatar ’55 Sarajevo)

Broj predstava: 52
Broj gledatelja: 10.400