TEATROGRAFIJA SARTR-a

OPSADA LENJINGRADA

José Sanchis Sinisterra

Prijevod: Zdenko Jelčić
Režija: Slavenko Saletović
Izvršni producent: Safet Plakalo

Scenograf: Slobodan Perišić
Kostimograf: Vanja Popović
Scenski pokret: Ferid Karajica
Ass. režisera: Bojan Trišić
Dramaturg: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Kompozitor: Davor Rocco

Igraju: Selma Alispahić (Natalia) i Jasna Diklić (Priscila)

Šef tehnike: Damir Fazlagić
Inspicijent: Meida Šupuk
Majstor svjetla: Irhad Hodžić
Majstor tona: Sretko Vujić
Majstor scene: Ahmed Hadžiahmić

Šminker i vlasuljar: Karmela Ćurea
Izrada kostima: Zulfo Džinalija
Izrada scene: Ramo Pamuk
Dekorateri: Nurko Oprašić, Asmer Hodžić, Goran Filipović i Goran Aranitović

Grafički dizajn: Branko Bačanović
Fotografija: Fuad Fočo

Premijera: 7. 5.  2002.  (Kamerni teatar ’55 Sarajevo)
Broj predstava: 2
Broj gledatelja: 310