TEATROGRAFIJA SARTR-a

OMER ZA NAĆVAMA

Alija Nametak

Libreto: Safet Plakalo
Kompozitor: Asim Horozić
Režija: Dubravko Bibanović

Scenografija: Emir Geljo
Kostimografija: Samra Mujezinović
Koreografija: Gordana Magaš

Igraju: Sead Bejtović (Omer), Emina Muftić (Fata), Venus/Dragana Ilić (Merka), Miraj Grbić (Huso), Amina Begović (Hatidža), Koštana Džinić (Mobuša 1), Jasmina Hadžić (Mobuša 2), Dženana Malkoč (Mobuša 3), Jasmin Ahmetspahić (Mobar 1), Almir Bajić (Mobar 2) i Adnan Suljević (Mobar 3)

Šef tehnike Damir Fazlagić
Majstor svjetla: Almir Šarić – Šara
Majstor tona: Sretko Vujić

Izrada scenografije: Zlatko Brodić, Ismet Sokolović i Miralem Mešić
Izrada kostimografije: Zulfo Džinalija i Avdo Čukojević
Producent: Biljana Vujić
Tehnički koproducent: Bosanski kulturni centar Sarajevo
Izvršni producenti: Abdurahman Čolić i Safet Plakalo
Koproducent: Baščaršijsk noći ’99

Muzički studio: MAT Tuzla
Šminka: Karmela Ćurea
Dekorateri: Ahmed Hadžiahmić, Nurko Oprašić i Goran Filipović
Fotografija: Fuad Fočo

Premijera (praizvedba): 8. 7. 1999. (Bašaršija, Sarajevo)
Broj predstava: 20 (14 u Sarajevu, 6 u BiH)
Broj gledatelja: 9.240 (6.720 u Sarajevu; 2.520 u BiH)
Gostovanja: Vogošća, Mostar (5)