TEATROGRAFIJA SARTR-a

 LJUBAV

Murray Schisgal

Režija: Zoran Bečić
Adaptacija: Almir Imširević

Dramaturg: Almir Imširević
Scenografija: Amra Džinalija
Kostimografija: Amra Džinalija

Igaju: Tatjana Šojić (Elen), Mirsad Tuka (Hari Berlin) i Žan Marolt (Milt Menvil)

Šef tehnike: Damir Fazlagić
Inspicijent: Koštana Džinić
Majstori svjetla: Ermin Mujezinović i Irhad Hodžić
Majstori tona: Asmer Hodžić i Sretko Vujić
Majstori scene: Ahmed Hadžiahmić i Munib Imamović

Izgradnja scene: Munib Imamović
Izrada kostima: Zulfo i Amra Džinalija
Dekorateri: Goran Filipović i Nurko Oprašić

Producent: Biljana Vujić
Izvršni producent: Safet Plakalo
Fotografija: Fuad Fočo
Izbor muzike: Miroslav Maraus

Premijera:  16. 11. 2000. („Scena 92“ Doma policije, Sarajevo)
Broj predstava: 21 (11 u Sarajevu, 10 u BH; 1 van BiH)
Broj gledatelja: 5.960 (3.080 u Sarajevu; 2.600 u BiH; 280 van BiH)
Gostovanja: Pula (Hrvatska), Tuzla (2), Zenica, Travnik (2), Mostar, Bugojno, Fojnica, Bihać

Festivali: «Bihaćko ljeto»