TEATROGRAFIJA SARTR-a

KAKAV KROKODIL IMA GLAS – Dječija scena Sartrčići

Produkcija SARTR i UG Mala scena
Režija: Adnan Kreso
Dramatizacija: Asja Krsmanović

Autor songova: Dževad Hadžić
Kostimografija i scena: ansambl predstave
Grafički dizajn: Adnan Ćelahmetović

Igraju: Irma Alimanović, Mirna Kreso i Adnan Kreso

Premijera: 17.mart 2012
Broj predstava: 9
Broj gledatelja: 980