TEATROGRAFIJA SARTR-a

CAROLINE NEUBER

Nebojša Romčević

Produkcija: SARTR i Kameni teatar ‘55
Režija: Robert Raponja

Dramaturg: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Scenografija: Kemal Hrustanović
Kostimografija: Vanja Popović
Scenski pokret: Admir Gamočak
Izbor muzike: Rada Nuić
Lektor na tekstu: prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić
Povijesne podatke sakupio i preveo s njemačkog: prof. dr. Sulejman Bosto

Igraju: Selma Alispahić (Caroline Neuber), Boro Stjepanović (Hanswurs/Otac), Žan Marolt (Johann Neuber) , Dragan Jovičić (Johann Gottsched), Godrdana Boban (Gospođa Gottsched), Zoran Bačić (Spiegelberg) , Tatjana Šojić (Margareta Hoffmann), Rade Čolović (Seljak), Sead Pandur (Pomoćnik I) i Alen Muratović (Pomoćnik II)

Šefovi tehnike: Arslan Ekmečić i Damir Fazlagić
Inspicijent: Rade Jagličić
Majstor svjetla: Elvedin Bajraktarević
Majstor tona: Edin Hajdarević
Izrada scene: Munib Imamović i Ramo Pamuk

Izrada kostima: Zulfo Džinalija
Garderober: Ramiza Sarić
Šminker: Jasmina Hadžić
Vlasuljar: Karmela Ćurea
Rekviziter: Azra Bašić
Fotografija: Almin Zrno

Scenska tehnika: Dino Brutus, Milan Babić, Senad Bešić, Mirsad Imamović, Besim Porović i Mijo Milkota
Producenti: Nusret Ćeman i Biljana Vujić
Izvršni producenti: Gradimir Gojer i Safet Plakalo

Premijera (praizvedba u BiH): 16. 4. 2000. (Kamerni teatar ’55, Sarajevo)
Broj predstava: 23 (18 u Sarajevu, 3 u BH; 2 van BiH)
Broj gledatelja: 3.900 (2.880 u Sarajevu; 720 u BiH; 300 van BiH)
Gostovanja: Bihać, Zenica, Mostar, Cetinje (2) (Crna Gora)

Festivali: «Bihaćko ljeto», «Budva – Grad teatar» Cetinje