TEATROGRAFIJA SARTR-a

BOG, RAT I OSTALO

Jean-Claude Grumberg

Režija: Aleš Kurt
Prijevod: Merdžana Iglica

Dramaturg: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Scenografija i kostimografija: Amela Vilić
Koreografija i scenski pokret: Branko Potočan
Izrada scenografije: Ramo Pamuk i Hava Redžić
Suradnik kostimografa: Samra Mujezinović

Igraju: Belma Lizde-Kurt, Žan Marolt, Snežana Alič, Sonja Goronja, Mirela Lambić, Sead Pandur i Maja Salkić
Promjena u podjeli uloga: Amina Begović (umjesto M. Salkić)

Inspicijent: Meida Bešić
Šef tehnike: Damir Fazlagić
Izvršni producent: Osman Arslanagić

Majstor svjetla: Irhad Hodžić i Asmer Hodžić
Muzika: Robert Torre
Majstor tona: Dejan Lazarević i Sretko Vujić
Majstor scene: Ahmed Hadžiahmić

Šminker: Karmela Ćurea
Izrada kostima: Mirsada Golo, Zlata kamber, Salko Imamović, Suad Gugić, i «Uslužnost»
Garderober: Hava Redžić
Rekviziter: Goran Filipović
Dekorateri: Nurko Oprašić, Amer Serhatlić i Mevludin Džananović
Nabavljač: Goran Aranitović

Organizator: Žaneta Trišić-Bajramović
Grafički dizajn: Ideologija/Communis
Fotografija: Dženat Dreković

Premijera: 19. 12. 2007.
Gostovanja: Mostar, Jajce, Zenica, Leipzig i Dresden (Njemačka)
Broj predstava: 26
Broj gledatelja: 3.640

Festivali: Međunarodni festival „Mostarska liska“
Nagrade: „Plaketa Dnevnog avaza“ za najbolju predstavu, Aleš Kurt za režiju, Amela Vilić za scenografsko i kostimografsko rješenje, Belma Lizde-Kurt za glumačko ostvarenje na Međunarodnom festivalu „Mostarska liska“.