SARTR

U Sarajevskom ratnom teatru SARTR,  počeo proces rada na predstavi „Mjera za mjeru“  Willama Shakespearea, u režiji Mirka Radonjića.

 

“Šekspirov problemski komad „Mjera za mjeru“ dobio je u posljednjem periodu opet na svojoj popularnosti ponajprije zahvaljujući #MeToo pokretu. I zbilja, narativ o licemjerju naoko moralno uzvišenog čovjeka i njegova ucjena mlade, tek zamonašene djevojke da počini blud ne bi li od smrtne kazne spasila svog zabludjelog brata, ne samo da na slikovit način govori o horor manifestacijama muške moći već otvara i cijeli prostor dodatnih aktuelizacija glede zloupotreba svjetovnih i crkvenih velikodostojnika. Ipak, prije nego li se olako oslonimo na ovu zicer aktuelnost samog teksta, vrijedi zaroniti malo dublje i postaviti sebi pitanje: koju to priču Shakespeare želi da ispriča ovom storijom kroz koju se sa jednakom nonšalancijom kreću i časne sestre i kurve, u kojoj za seksualni čin učinjen iz ljubavi sljeduje smrtna kazna, u kojoj najmoralniji među muškarcima mora da proguta svoju strogoću sluđen licem mlade djevojke, a sestra stavlja svoj himen ispred bratovljevog života? Uvjerenja smo da žanrovski miks i niz zapleta i podzapleta koji se ogledaju jedni u drugima – sve sredstva tako tipična za ovog pisca – u ovom slučaju služe kao pogon da se ispriča priča o nemogućnosti da naša biologija bude ukroćena ikakvim zakonima, bilo da dolaze od ljudi ili od onoga što nazivamo nebo. A zalagati se za taj stav nije pitanje animalnosti, već upravo dubokog humanizma. Formalno, naša predstava će se sastojati od dva dijela bazirana na dva različita principa: principu askeze i lišavanja, te principu izobilja i pretjerivanja, gdje ćemo pozorišnim jezikom a na fragmentima Shakespearevog teksta probati da dvije mjere iz naslova stavimo na taseve vage. Možda zarad balansa, a možda zarad prevage i pucanja – vrijeme će pokazati.” – Reditelj Mirko Radonjić

Kao dio projekta Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan (CC4WBs) predstava “Mjera za mjeru” je kofinansirana od strane Evropske unije. Projekat CC4WBs ima za cilj unapređenje dijaloga na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnog i kreativnog sektora i razvijanje njegovog potencijala za društveno-ekonomski uticaj u ovom regionu.

Predstava “Mjera za mjeru” također podržana od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) koja podržava i unapređuje regionalnu i multikulturalnu saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Programi RYCO-a usmjereni su na stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih u aktivnosti koje doprinose međusobnom razumijevanju i pomirenju u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i
sportskom domenu.

U predstavi uloge ostvaruju: Snežana Bogićević, Ana Mia Karić, Adnan Kreso, Hana Zrno, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak i Faruk Hajdarević.

Autorski tim predstave čine: Dramaturgija/ Nejra Babić, Kostimografija/ Lina Leković, Muzika/ Hanan Hadžajlić

Premijera predstave planirana je  za 28.3.2024. godine