Predstave

Premijera predstave “We are born naked and the rest is…”

Premijera predstave “We are born naked and the rest is…”

Premijera predstave ai???We are born naked and the rest is…ai??? reditelja Floriana Fischera odrA?at Ai??e se u srijedu, 11. aprila na sceni Sarajevskog ratnog teatra sa poA?etkom u 20 sati. Prva repriza slijedi u A?etvrtak, 12. aprila u 20h. Nastala u koprodukciji Scene MESS i Sarajevskog ratnog teatra ova kolaA? predstava kritiA?ki preispituje ulogu porodice u druA?tvu i kontekstu odrastanja […]

Opširnije ›
TragajuAi??i za odgovorima predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai??? ponovo je na repertoaru SARTR-a

TragajuAi??i za odgovorima predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai??? ponovo je na repertoaru SARTR-a

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra ponovo se izvodi predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai??? u nedjelju, 03. i u ponedjeljak, 04. decembra u 20h. Kamagra Gold online, generic Zoloft. ai??z2.maj je bio dan kada smo mnogo toga doA?ivjeli prvi put. Zvuk tenka. Prvu liniju fronte. Ostali bez telefona. Shvatili da nas A?ele pobiti. ZaA?to? Ai??ta smo to mi skrivili […]

Opširnije ›
Premijera predstave “Jedvanosimsoboakalomistobo”

Premijera predstave “Jedvanosimsoboakalomistobo”

Vi, da, Vi! Ako imate: CIPS, kopiju liA?ne, dvije fotografije, taksu za izdavanje potvrde, kopiju vozaA?ke dozvole, izjavu o nekaA?njavanju,pasoA?, kopiju pasoA?a, izjavu da niste na listi HaA?kog tribunala, ovjerenu kopiju Potvrde o A?ivotu i namjeravate napustiti Bosnu i Hercegovinu, prvo doAi??ite u Sarajevski ratni teatar SARTR na premijeru predstave ai??zJEDVANOSIMSOBOAKALOMISTOBOai???. A i Vi, da i ViAi?? koji ostajete u […]

Opširnije ›
BALKANSKO LUDILO U KOMEDIJI ai??zSAVRAi??EN KROJai???

BALKANSKO LUDILO U KOMEDIJI ai??zSAVRAi??EN KROJai???

ai??zSavrA?en krojai??? je komad razotkrivanja i prepoznavanja koji pre svega govori o muA?kim slabostima. Kroz sluA?ajni susret dvojice po svemu, naizgled razliA?itih muA?karaca, drama tretira pitanja morala, stanja u druA?tvu, sistema vrednosti, odnosa muA?karca prema A?eni. Razotkrivaju se slabosti i strahovi protagonista. Ipak, moA?da, novokomponovani tajkun Marko i krojaA? na ivici egzistencije Svetislav i nisu toliko razliA?iti. MoA?da imaju mnogo […]

Opširnije ›
Premijera predstave “SavrA?en kroj” u reA?iji Jasmina DurakoviAi??a na sceni SARTR-a

Premijera predstave “SavrA?en kroj” u reA?iji Jasmina DurakoviAi??a na sceni SARTR-a

ai??zSavrA?eni krojai??? je duhovita komedija o gorkim tranzacijskim iskustvima ljudi na Balkanu. DeA?ava se uoA?i Nove godine kada beskrupulozni biznismen Marko Milun doAi??e do krojaA?a Svetislava Ai??najdera kako bi zakripio pantalone koje su mu pukle na ulici. Naizgled banalan susret pretvara su buran odnos izmeAi??u njih dvojice, a A?emu je razlog jedna A?ena. Ali, tu je priA?a o ljudskim sudbinama […]

Opširnije ›