O nama

Sarajevski ratni teatar

Historijat

Sarajevski ratni teatar SARTR utemeljen je 17. maja 1992. godine na inicijativu reditelja Dubravka Bibanovića i Gradimira Gojera, ing. Đorđa Mačkića i pisca Safeta Plakala, a okupio je glumce i ine saradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. U augustu 1992. SARTR je konstituiran kao vojna jedinica pri Regionalnom štabu Oružanih snaga BiH Sarajevo, a 12. januara 1993. godine Odlukom Ratnog Predsjedništva Skupštine grada Sarajeva kao javna ustanova iz oblasti kulture od posebnog interesa za odbranu grada.

Opširnije ›
Scena SARTR

Scena SARTR

Opširnije ›
Tim Sarajevskog ratnog teatra

Tim Sarajevskog ratnog teatra

Tim Sarajevskog ratnog teatra čine 32 uposlenika/uposlenica na upravnim, administrativnim, tehničkim i umjetničkim poslovima, te ansambl od 12 glumica i glumaca.

Opširnije ›