Sarajevski ratni teatar SARTR otvara sezonu sa predstavom ai??zVesela veA?er u Sarajevuai???

Sarajevski ratni teatar SARTR svoju 26. umjetniA?ku sezonu otvara predstavom ai??zVesela veA?er u Sarajevuai???. Predstava se izvodi u Muzeju knjiA?evnosti i pozoriA?ne umjetnosti 05. i 06. septembra u 20h. Ulaznice se mogu rezervisati svaki radni dan od 10h do 16h pozivom na 033 664 070 ili slanjem poruke u Fb. Inbox https://www.facebook.com/sartr1992/ .

http://phitsanuloknews2.net/?p=3480

ai??zVesela veA?er u Sarajevuai??? ima za cilj da ukaA?e na tradicionalne vrijednosti zaboravljenog Sarajeva, na sijela koja su bila glavna okupljaliA?ta umjetnika i intelektualaca, stranaca i naA?ih graAi??ana i koja su znaA?ajno uticala na razvoj kulture i umjetnosti, na uspostavljanje kvalitetnijih meAi??uljudskih odnosa i na upoznavanje sa razliA?itostima i specifiA?nostima naroda i etniA?kih skupina.

Bit Ai??e to vesela veA?er, baA? kako je opisuje Samokovlija, za ai???sve one koje ulaze u A?ivot i one koji ga A?ive, kao i za one koji bijahu prije nasai??i??Povezali smo stoljeAi??a, nanizali dogaAi??aje A?udno i neshvatljivo, bolno i radosnoai??? http://karavitsi.gr/order-remeron/ . Uz pjesmu i muziku, koja se uvijek A?ula iz naA?ih mahala, glumci oA?ivljavaju likove koji su junaci priA?a iz naA?eg grada, oni postaju Sarajke i Sarajlije i igrajuAi??i ih iz zaborava nam vraAi??aju dio naA?e povijesti i tradicije.

Uz glumce Maju SalkiAi??, Sonju Goronja, Mehmeda PorA?u, Seada Pandura i Sanjina ArnautoviAi??a, uA?estvuju i A?lanice vokalnog ansambla ai???Koronaai??? AnidaAi?? IsanoviAi?? i Dunja KaziAi??, a harmoniku svira KaAi??a HadA?ifejzoviAi??.

Scenario: Dubravka ZrnA?iAi??-KulenoviAi??, Maja SalkiAi?? i Sonja Goronja
ReA?ija: Dubravka ZrnA?iAi??-KulenoviAi??
Kostimografija: Vanja PopoviAi??
IzvrA?na produkcija: Hana KaradA?a

http://noghrebiriaie.com/how-much-rogaine-should-i-use/ Adresa: Muzej knjiA?evnosti i pozoriA?ne umjetnosti BiH ai??i?? Sime MilutinoviAi??a Sarajlije 7.