Prezentacija teatarske radionice i izvođenje predstave “Čovjek koji hoda” u subotu u 18h

Chôros je projekat kulturne saradnje koji se fokusira na porast i integraciju središta i periferije Europe tako što radi na smanjenju teritorijalne neravnoteže u kulturnom učešću i povećanju kulturnog stvaranja i kulturno ostvarenja. Naša ambicija ide u pravcu pronalaska novih rješenja za stare društvene probleme.

Okupljajući organizacije iz Francuske, Portugala, Maroka, Bosne i Hercegovine i Gruzije, Chôros priprema i prilagođava teren za implmentaciju skupine aktivnosti upućenih umjetničkoj zajednici, različitoj publici, edukacijskim i društvenim igračima, mladim poduzetnicima i kulturnim akterima.

Aktivnosti Chôrosa zasnovane su na vještinama scenskih umjetnosti, uglavnom teatru, i odvijaju se kroz radionice, performanse i laboratorije.

Izvedbe

L’homme qui marche (Čovjek koji hoda) – fizički teatar (neverbalni) izvode dva umjetnika, jedan muzičar i drugi režiser, u konverzaciji s publikom koju čine odrasli i djeca na teme vezane za odnose moći, za migracije i glad.

Trajanje: sat vremena

  • srijeda, maj: Gerontološki centar Sarajevo
  • četvrtak, 26. maj: Dječiji Dom Bjelave
  • petak, 27.maj: Montessori Edukacioni Centar

 subota 28.maj – 18:00: javna radionica s mladim glumcima i izvedba predstave L’homme qui Marche/ Čovjek koji hoda u SARTR-u

Ulaz: slobodan

Vaš dolazak potvrdite na mail : sartr.info@gmail.com

Informacije : http://image-aigue.org/project/lhomme-qui-marche/

 

Javna konferencija

petak, 27. maj, 9:30-12:30 u SARTR-u

9:30: Chôros, međunarodna kulturna saradnja između nezavisnih i institucijskih organizazija koju podržava program Kreativna Evropa. Zašto sarađivati? Koje su potrebne sposobnosti?

  • Predstavljanje Chôrosa – Nicolas Bertrand (Image Aiguë – Lyon) i Hana Karadža (SARTR – Sarajevo) (https://choros.eu)
  • predstavljanje programa Kreativne Evrope – Aida Kalender (Desk Kreativna Evropa – Sarajevo)
  • Primjer iz Maroka: zašto i kako teatar „Nomade“ implementira proces saradnje Cindy Le Clère (Teatar „Nomade“ – Casablanca)
  • Diskusija

11:00:Strukturiranje kulturnog sektora: perspektiva poduzetnika

  • Predstavljanje fondacije Mozaik i njihove podrške mladima u kreiranju društvenih poduzeća: kako ova strategija doprinosi kulturnom sektoru – Samira Nuhanović – Ribić (Mozaik – Sarajevo)
  • Kreativne metodologije primijenjene na kulturno poduzetništvo – Ana Vieira (Setepès – Porto)
  • Diskusija

Nakon konferencije slijedi osvježenje i druženje

Vaš dolazak potvrdite na mail : sartr.info@gmail.com

 

Javna prezentacija projekta „Choros“

subota, 28.maj 16:00-17:30h u SARTR-u

(nakon koje slijedi prezentacija teaatrske radionice i predstava u 18:00)

Ovo nije javna rasprava, nego prilika da se susretnu predstavnici kulturnog i civilnog društva iz Sarajeva, s ciljem informisanja i konsultovanja o forumu koji će organizovati inicijativa „Duša Evrope“ u Sarajevu krajem 2016., odnosno počerkom 2017. godine.

Mnogi Evropljani imaju pogrešnu i opasnu predstavu bitne uloge „Zapada“ u odnosu na „Istok“ ili „Jug“ Evrope. U tom pogledu, neke ekonomski moćne zemlje vladaju Evropskom unijom i procesom donošenja političkih odluka. Kao rezultat, anti-evropski i nacionalisički pokreti naročito se razvijaju u zemljama na periferiji.   

Suočavajući se s rastućim utjecajem migacija i izbjeglica, debata je u ovom trenutku poprilično koncentrisana na opasnosti islamskih utjecaja, takozvanog „sukoba kultura“.

Kako možemo poduprijeti ovo vjerovanje u Evropi? Odgovor je uvijek isti – potrebno nam je više informacija jednih o drugima, na način da one dopru do ljudi i uvjere ih da više uče jedni o drugima: više susreta, saradnji, razvijanja zajedničkih ideja i projekata, posredstvom, kako smo mi zaista duboko uvjereni, umjetnosti i kulture kao sredstva koje će dotaknuti emocionalnu stranu na pozitivan način.

Informacije: http://www.asoulforeurope.eu/about-us/mission-statement
Vaš dolazak potvrdite na mail : sartr.info@gmail.com

Čast nam je pozvati vas da nam se pridružite u Sarajevu!

J1_atelier

choros_preto-1Print