Premijera predstave ai??zMAMA 22ai???

http://trippafin.com/how-much-is-nasonex-otc/ Premijera predstave ai??zMAMA 22ai??? u Sarajevskom ratnom teatru u sklopu programa Teatarski opservatorij

Ai??Premijera: Utorak, 16. decembar u 20h
I repriza: Srijeda, 17. decembar u 20h

Sarajevski ratni teatar Ai??e, u koprodukciji sa Akademijom scenskih umjetnosti iz Sarajeva i Studiom lutkarstva Sarajevo, u utorak, 16. decembra 2014. u 20h predstaviti premijeru predstave ai??zMAMA 22ai??? u sklopu programa Teatarski opservatorij. Ova drama je nastala kao diplomski rad DA?ejne AvdiAi?? na predmetu Dramaturgija na Akademiji Scenskih Umjetnosti Sarajevo, pod mentorstvom profesorice Dubravke ZrnA?iAi??-KulenoviAi??. Nakon premijere slijedi prva repriza u srijedu 17. decembra u 20h.

UAi??ite u svijet snova, sjeAi??anja i maA?te. Neka moji snovi pobude vaA?e, neka moja sjeAi??anja pobude VaA?a. Zaplovite u svijet snova i sjeAi??anja sa Sonjom Goronja, Ivanom VojinoviAi??, Sanjinom ArnautoviAi??em i Emirom FejziAi??em. Cijeli kosmos je u tebi a ti si dio kosmosa, ti si dio ovog sna, ovog sjeAi??anja.

Radnja se deA?ava u neodreAi??enom prostoru i vremenu, izmeAi??u sjeAi??anja, snova i jave. Glavni lik KAi??erka, se suoA?ava sa smrAi??u svoje Majke. U svojoj dvadeset i drugoj godini A?ivota, svakog 22. u mjesecu KAi??erka sanja san koji joj na simboliA?an naA?in ukazuje na ono A?to Ai??e se dogoditi, meAi??utim ona nije svjesna toga u tom trenutku. Tek kada se ono A?to je nagovjeA?teno desi ona osvjesti svoj san. U njen svijet ulazi iAi?? Chrlie Chaplin – lutalica, koji traA?i svoje mjesto, i svoju sreAi??u koja mu uporno klizi iz ruku, baA? kao A?to i kAi??erka traA?i svoju. On ima funkciju da je ohrabri i potakne da nastavi dalje ai??i?? kao neko drugo ja, oponent samoj KAi??erci. Paralelno, A?to se deA?ava Majci deA?ava se i KAi??erci. Obje putuju, ali ne na isti naA?in – KAi??erka fiziA?ki, a Majka metafiziA?ki. Postavlja se pitanje da li vrijeme prolazi ili mi prolazimo? Gdje nam je kraj? Ima li kraj kraja?


DA?ejna AvdiAi??: ai??zMama 22ai???
diplomski rad
iz predmeta Dramaturgija na Akademiji Scenskih Umjetnosti Sarajevo
Mentor: Dubravka ZrnA?iAi??-KulenoviAi??
Igraju: Sonja Goronja, Ivana VojinoviAi??, Emir FejziAi?? i Sanjin ArnautoviAi??
Scenski pokret: Emir FejziAi??
Scenografija, lutke i kostimi: Janja StijepiAi??
Plakat i video animacije: DA?enis AvdiAi??
Producenti: Hana KaradA?a, Riad HasoviAi??
Program: Teatarski Opservatorij
Produkcija: Sarajevski ratni teatar u koprodukciji sa Akademijom scenskih umjetnosti Sarajevo i Studijom lutkarstva Sarajevo

Osnovni pravci kao elementi drame: Nadrealizam, simbolizam, ekspresionizam
Struktura drame: Fragmentarna drmaturgija, dramaturgija sna i motiv putovanja

ai??zOvo je moj prvi projekat u profesionalnom pozoriA?tu. Odnosno drugi, buduAi??i da je moj prvi dramaski tekst ai??zPiA?em ti iz 2070. godineai??? postavljen 2008. godine u ai??zPozoriA?tu mladih Tuzleai???. Dakle, ovo je moj drugi projekat u profesionalnom pozoriA?tu, ali prvi u profesionalnom A?ivotu. Bilo je divno suraAi??ivati sa profesoricom Dubravkom ZrnA?iAi??-KulenoviAi??, koja je reA?irala moj tekst, te bila mentorica na diplomskom radu prilikom njegovog nastanka. Jako mi je drago da sam dobila priliku odmah po zavrA?etku studija suraAi??ivati sa, po mom miA?ljenju, trenutno najboljim pozoriA?tem u Sarajevu. Posebno bih se A?eljela zahvaliti studentima Master studija produkcije, koji su organizovali ai??zPitch studentskih projektataai??? na kojem sam prezentovala svoj dramski tekst, te gospodinu Nihadu KreA?evljakoviAi??u, koji mi je ponudio suradnju. Za mene je ovo nevjerovatno iskustvo i neprocjenjivo velika stvar, kako zbog A?injenice da me afirmiA?e kao mladu bh autoricu, tako i zbog A?injenice da je meni liA?no ova drama, i sama tema jako bitna, te da je drama posveAi??ena mojoj rahmetli mami.ai??? ai??i?? DA?ejna AvdiAi??, autorica teksta.


Cijena ulaznice iznosi 10KM. OmoguAi??ili smo odreAi??eni broj sniA?enih ulaznica za uA?enike, studente i penzionere.
Rezervacije ulaznica: Tel: 033/664-070 (svaki radni dan od 10h do 16h), 064/4-168-148 (tokom vikenda) ili Facebook inbox:
https://www.facebook.com/sartr1992 i putem portala https://www.navigator.ba/#/list/sarajevska-pozorista.

Blagajna SARTR-a radi svakim radnim danom od 10h do 16h, a na dan predstave i od 18h do 20h.

O AUTORSKOM TIMU:

DA?ejna AvdiAi??, dramatrug

http://kwbrentwoodla.com/buy-topical-aldactone/ DA?ejna AvdiAi?? je roAi??ena 25. juna 1991. godine u Sarajevu. ZavrA?ila je ai??zDrugu gimnaziju Sarajevoai???. Bila je urednik rubrike kultura 2008. i 2009. za novine ai??zDruga priA?aai??? A?iji je voditelj i urednik Nenad VeliA?koviAi??. 2008. godine je dramom ai??zPiA?em ti iz 2007.godine…ai??? pobjedila na konkursu za najoriginalniji i najbolji dramski tekst u BiH, koji je raspisan od strane PozoriA?ta mladih Tuzla. Drama je praizvedbu imala u novembru 2008. godine. Njena priA?a ai??zHadA?i-dedina A?esmaai???, je osvojila raA?unara za njenu A?kolu, a tema za pisanje kratke priA?e bila je Ai??Stari bosanski vodovodi, A?esme, A?adrvani i sebiljiAi??.

Ai??2010. godine upisuje Odsjek za dramaturgiju na ai??zAkademiji scenskih umjetnostiai??? u Sarajevu. 2012. godine na ai??z20. Susretima pozoriA?ta/kazaliA?ta lutaka BIHai???, upriliA?eno je javno A?itanjeAi?? originalnog lutkarskog teksta ai??zGorA?in i Kosaraai??? , koji je nastao inspirisan poezijom Maka Dizdara i epitafima sa steAi??aka. Iste godine uA?estvovuje na ai??z6. Sarajevo Talent Campusuai??? u okviru ai??zSarajevo Film Festivalaai???. Nakon toga uA?estvuje na konkursu ai??zSarajevo Grad Filmaai??? gdje je njen scenarij proA?ao u finalni krug u konkurenciji za takmiA?arski program. 2013. godine njena radiodrama “Prvi april”, osvojila je Prvu nagradu na konkursu za originalnu radiodramu, koji raspisuje ai??zBH RADIO 1ai???. Koscenaristica na filmu ai??zJedne mraA?ne noAi??iai??? reditelja Francois Lunela i ai??zSubotnji piknikai??? reditelja Jure PavloviAi??a. 2013. i 2014. godine radi kao asistent TakmiA?arskog programa Sarajevo Film Festivala.

Ai??PiA?e filmske i pozoriA?ne kritike na internet portalu ai??zKulturno-umjetniA?ki labaratorijai??? (www.kul.ba). ProglaA?ena je za Studenta godine odsjeka za dramaturgiju. Trenutno je na Master studiju iz dramaturgije i radi kao dramaturg u Magacin Kabareu.

Ai??

Sonja Goronja, glumica

RoAi??ena je 09.10.1974. u Travniku. ZavrA?ila Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli 2003. ai??i?? Odsjek gluma u klasi profesora Miralema ZupA?eviAi??a i prof. Dubravka BibanoviAi??a.Ai?? Diplomirala ulogom Sarah u predstavi ai??zLjubavnikai??? Harold Pinter i Silvia, ai??zZloA?in na kozijem otokuai??? Uggo Betti.Ai?? Prve profesionalne uloge ostvaruje u Narodnom pozoristu Tuzla u predstavi ai??zGalilejai??? u reA?ijiAi?? Dubravka BibanoviAi??a te ai??zDjelidbaai??? u reA?iji Miralema ZupA?eviAi??a.

Od 1. aprila 2004. A?lan je glumaA?kog ansambla SARTR-a. Igrala u predstavama: ai??zKatarina KosaA?aai???, ai??zLutkino bespuAi??eai???, ai??zDoktor Ai??usterai???, ai??zNevjesta od kiA?eai???, ai??zOblaA?na nebesaai???, ai??zAna Karenjinaai???, ai??zBog, Rat I ostaloai???, ai??zBuduAi??nost je u jajimaai???, ai??zU plamenuai???, ai??zOvo je Jonesko, budaloai???, ai??zGate 95ai???, ai??zOsipate se polakoai???, ai??zVaA?a Visostiai???, ai??zPut za Katmanduai??? i ai??zBio je lijep i sunA?an danai???, ai??zVesela veA?er u Sarajevuai???, te u predstavama realiziranim samostalno ili u koprodukciji sa Studiom lutkarstva Sarajevo: ai??zIzvorai???, ai??zPalA?icaai???, ai??zDoticanjaai???, ai??zPepeljugaai???, ai??zMali Princai??? i ai???Odkamena priA?aai???.

2005. na MeAi??unarodnom festivalu Lutkarskih pozoriA?ta LUT FEST nagraAi??ena za glumaA?ko ostvarenje Pepeljuge, te 2010. na 18. susretima lukarskih pozoriA?ta kazaliA?ta BiH za ulogu ai??zMalog princaai???. 2014. ProglaA?ena je najboljom glumicom za uloge Vidarice, Vile i Naroda u predstavi ai???Odkamena priA?aai??? u izvedbi Studija lutkarstva Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra (SARTR).


Ivana VojinoviAi??, glumica

RoAi??ena 20.05.1990. u Sarajevu gdje je zavrA?ila osnovnu i srednju A?kolu. Tokom srednjoA?kolskog obrazovanja bila je A?lan Poetskog teatra mladih “Juventa”. 2008. godine upisuje Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu , u klasi profesora Senada BaA?iAi??a. Diplomira 2013. godine sa predstavom “DjevojA?ica pored puta” A?iji je potpuni autor.

Ai??Uloge u teatru: “Draga Jelena Sergejevna”, “Put osloboAi??enja”, “Plastelin”, “Tramvaj zvani A?eznja”, “Trojanke”, “Don Juan u Soho-u”, “Bolest mladeA?i”, “Na dnu”, “DjevojA?ica pored puta” na Akademiji Scenskih Umjetnosti Sarajevo, zatim “Vrijeme A?ekanja”, “Titiz i DA?omet”, “Kako je nastalo prvo pismo” i “Ljubavi zulj” u Centru za kulturu JeliA?eva. AngaA?man u Sarajevskom ratnom teatru je ostvarila predstavama “Diplomac” i ai??zPromjenaai???. Tv uloge: “Kriza”, FIST, RTL televizija i “Lud, zbunjen, normalan”, FIST, Nova TV. http://tipbongdanuocngoai.net/buy-sinequan-side/

Ai??

Emir FejziAi??, glumac

RoAi??en 09.01.1987.godine u Visokom gdje je zavrA?io osnovnu i srednju A?kolu. Diplomirao odsjeku za glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 2009. godine u klasi profesora Admira GlamoA?aka i docenta Alena MuratoviAi??a. Trenutno radi na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu kao docent na predmetu Ples. UA?estvovao u mnogim pozoriA?nim, filmskim, televizijskim i radio produkcijama. PohaAi??ao mnogobrojne radionice za glumce i plesaA?e u zemlji i inostranstvu.

Predstave: ai??z Boleroai???, East West;Ai?? ai??zBuAi??enje proljeAi??aai???, MESS;Ai?? ai??zBlizankeai???, nezavisna produkcija; ai???Kaligulaai???, Narodno pozoriA?te Sarajevo; ai??z RuA?no paA?eai???, East West; ai??zRecept za bolji A?ivotai???,Ai?? autorski projekt Emir FejziAi?? i Adnan Goro; ai??zPlavi zecai???, nezavisna produkcija; ai??zSuper Vitaminkoai???, autorski projekat Emir FejziAi?? i Adnan Goro, ai??zZa nasilje nema opravdanjaai???, THE/ARTO produkcija; ai??z Adil pravedniai???, Magacin kabare; ai??zKlovnologijaai???, Alt Teatar; ai??zZidai???, ASU/SARTR; ai??zSjeAi??anje kamenaai???, MESS; ai??? Lekcijaai???, nezavisna produkcija.

Filmovi: ai??zSS-JAWai???, NjemaA?ka produkcija;Ai?? ai??zMemory fullai???, Deblokada i ai??z Jasminaai???, SAGA.

Serije: ai???Bez rizikaai???, UNICEF i ai??zLud zbunjen normalanai???, reA?ija- Elmir JukiAi??

Koreografije: ai??zRuA?no paA?eai???, reA?ija-Elma IslamoviAi??;Ai?? ai??zJa mahaluA?aai???, reA?ija- Mirela TrepaniAi??; ai??zZadnja karikaai???, reA?ija- Lajla KaikA?ija; ai??zJedan A?ovjek i jedna A?enaai???, reA?ija- Damir Kustura; ai??zEurobikai???, reA?ija- Alena DA?ebo, Slaven Vidak; ai??zGole A?eneai???, reA?ija- Mirela TrepaniAi??; ai??z6.april 2014.godine.- Dan osloboAi??enja i Dan grada Sarajevaai???, reA?ija- Mirela TrepaniAi?? i ai??zOtvorenje sarajevske VijeAi??nice ai??i?? 09.maja 2014.godineai???, reA?ija- Mirela TrepaniAi??.

Ai??ProglaA?en je za najboljeg studenta odsjeka za Glumu u 2007/08 godini za ulogu Gospodina Martina ai??z Ai??elava pjevaA?icaai??? na ASU. Ova predstava je dobila nagradu za najbolju studentsku predstavu ai??zKljuA? TmaA?eai??? 2008. godine. Ai??Nagrada BH Dana ai??zHrabri novi svijetai??? na festivalu MESS u 2008. godini pripala Ai??je predstavi ai??zBuAi??enje proljeAi??aai???.Ai?? 2011. proglaA?en je za Glumca godine BH Radija 1 za dramski i dokumentarni program.

Ai??

Sanjin ArnautoviAi??, glumac

RoAi??en 16. 11. 1990. god. U Livnu gdje zavrA?ava srednju i osnovnu A?kolu.

2014. diplomira na Akakdemija scenskih umjetnosti Sarajevo sa predstavom ai??zDiplomacai???.

Predstave: Uloge: ai???Eduard, Eduard i Bogai???, ASU; ai??zPrekidiai???, ASU; ai???Bure barutaai???, ASU; ai???Moulin Rogueai???, ASU; ai??zTri sestreai???, ASU; ai??zHekubaai???, ASU; ai??zHamletai???, ASU;Ai?? ai??zLjubovniciai???, ASU; ai??zHamletai???,Ai?? ASU; ai??zKoza ili Ko je Silvijaai???,Ai?? ASU; ai??zDiplomacai???, ASU; ai??zTramvajai???,Ai?? Fercera; ai??zJuan Mirbalai???, SARTR; ai??zPromjenaai??? SARTR;Ai?? ai??zVesela VeA?er u Sarajevuai???,Ai?? SARTR

Film: ai??zTurski tranzitai???, Mourad Aylin, Russia; ai???Romeo i Julija u Sarajevuai???, Japan i ai??zai???Sarajevo, City of filmai???, Ariel Shaban. Pored filmskog angaA?mana glumio lumio je i u par TV reklama.

Ai??

Janja StijepiAi??, scenografkinja i kostimografkinja

RoAi??ena 1981. u Sarajevu gdje i danas A?ivi i radi. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti na odsjeku za Produkt dizajn. Poslije zavrA?ene akademije svoju profesionalnu okupaciju pronalazi u scenografiji i avant-gardnim kostimima koji na neki naA?in reflektiraju njen umjetniA?ki izraA?aj. Radila kao scenograf, produkcijski dizajner i kostimograf na mnogim projektim koji su bili vezani za reklamne, muziA?ke spotove i televizijske emisije.

Poslovna suradnja sa: USAID, Akademija likovnih umjetnosti; World Vision, Sarajevo; Inside by Eco, Sarajevo; Novonordisk Pharma/ Produkcija Arthur Tuzla; Produkcija “Gotiva” Sarajevo; Efekt produkcija; TV Hayat; Studio lutkarstva, Sarajevo; Humanitarna Organizacija SOS-Kinderdorf; International, Sarajevoai??i?? A?lanica je udruA?enja ULUPUBIH I ULUBIH.

Ai??

DOBRODOAi??LI U SARAJEVSKI RATNI TEATAR / POZORIAi??TE DUAi??E!