Predstava “Prst” u subotu, 17. februara na sceni SARTR-a

Publika Sarajevskog ratnog teatra Ai??e imati priliku ponovo pogledati predstavu ai???Prstai???. Predstava se izvodi u subotu, 17. februara u 20h.

Cijena ulaznica iznosi 10KM, za studente i penzionere 5KM. Rezervacije ulaznica se mogu obaviti pozivom na 033 664 070.

http://18vkislov.18blogs.aes.ac.in/2018/02/13/buying-cannabis-seeds-legal-in-uk/

Predstava je raAi??ena po tekstu Doruntine Basha, a u reA?iji Sabrine BegoviAi?? Ai??oriAi??. U predstavi igraju: Selma AlispahiAi??, Amila TerzimehiAi?? i Ana-Mia MiliAi??.

http://rippedtoshreds.co.uk/minomycin-online-stopwatch/

ai???Prstai??? se smatra jednim od najboljih suvremenih druA?tveno-angaA?iranih tekstova napisanih u naA?oj regiji, a autorica je Ai??kosovska spisateljica Doruntina Basha. Sama priA?a nije vezana iskljuA?ivo za Kosovo, veAi?? za cijeli prostor Balkana, a njena univerzalnost komunicira i dalje, te se odnosi na aktualno pitanje pozicije A?ena u suvremenom druA?tvu.

U mnogim tradicionalnim kosovskim kuAi??ama, joA? uvijek se deA?ava da A?ene nestalih u ratu i dalje A?ive sa porodicom svog muA?a, iako je proA?lo viA?e od deset godina od rata. Pravo nad njihovim A?ivotima, koje je nekada pripadalo muA?u, sada pripada njegovoj porodici i one uopAi??e nemaju ai??zprivatniai??? A?ivot.

http://noghrebiriaie.com/argumentative-essay/

Doruntina Basha u drami ai??zPrstai??? izabrala je situaciju u kojoj se muA?evljeva porodica sastoji samo od njegove majke, jasno poklanjajuAi??i vaA?no mjesto ulozi i sudbini A?ene ne samo u kosovskom, veAi?? opAi??enito balkanskomAi?? druA?tvu.

Ai??VH - PRST