Poziv na teatarsku radionicu u sklopu projekta “Chôros”

Sarajevski ratni teatar i teatar Image Aiguë u sklopu zajedničkog projekta „Chôros“ organizuju teatarsku radionicu za djecu, tinejdžere i sve zainteresirane za teatar, glumu, muziku, ples i performans.

Radionicu će voditi  Christiane Véricel, autorica i rediteljica koja je vremenom izgradila originalan način podučavanja za razvoj mladih, inspirisan kvalitetama svakog pojedinca. U teatarskim radionicama pomažu joj profesionalni glumaci i muzičari  teatra Image Aiguë – Frédérique Périgaud, Gerald Lapalus i  Abdenbi Ettaki i glumice Ana-Mia Milić i Amila Terzimehić.

Učestvovanje na radionici je slobodno s tim da se od učesnika očekuje prisustvo tokom cijele radionice. Radionice će se održavati u prostorijama Sarajevskog ratnog teatra od 24. do 29. maja. Prijave se mogu slati na e-mail adresu sartr.info@gmail.com najkasnije do 20. maja. Dodatni detalji i termini će biti dostavljeni učesnicima putem e-maila.

http://image-aigue.org/

www.sartr.ba

Projekat „Choros“ sufinansiran je od strane EU Europe Creative programa. EU Europe Creative predstavlja  evropsku komisiju čiji je okvirni program pružanje podrške iz sektora kulture i audiovizuelnih umjetnosti.

Učesnici u ovom projektu su umjetničke trupe iz EU (Francuska, Portugal), jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina) i zemalja u okviru Europske politike susjedstva (Maroko, Gruzija). Institucije koje učestvuju u projektu: Image Aiguë (Lion, Francuska), Sarajevski ratni teatar (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Setepès (Porto, Portugal), Théâtre Nomade (Kazablanka, Maroko) i Arts Research Institute of Ilia State University (javni akademski institut sa sjedištem u Tbilisiju, Gruzija).

Partneri projekta: Fondacija Mozaik (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i Racines (Kazablanka, Maroko).

Ovim projektom želi se izvršiti kulturna razmjena između gradova (centra i periferije) Europe, u cilju da učestvuju u izgradnji europske integracije i smanjenju teritorijalne neravnoteže na nivou kulturnog sudjelovanja u zemlji i na globalnom nivou. Cilj ovog projekta jeste stvaranje međunacionalne otvorene zajednice umjetničkih i kreativnih učesnika, na osnovu zajedničkih demokratskih vrijednosti i rješavanju zajedničkih društvenih problema (socijalno uključivanje i demokratsko sudjelovanje, migracije iz susjednih i dalekih zemalja, starenje i suradnja između generacija, zapošljavanje i novi odnosi prema radu).

Dobrodošli!

11053061_604833786337191_7051242290903777026_o