Plesni performans “touch of MADNESS” na sceni SARTR-a

09. I 10. JUNI U 21:30H
SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR
PLESNI PERFORMANS / DANCE PERFORMANCE
ULAZ SLOBODAN / FREE ENTRANCE

touch of MADNESS

Nemanja Mutić i Katharina Maschenka Horn su muškarac i žena, Bosanac i Njemica, glumac i plesačica..

Bazirano na njihovim vlastitim životnim iskustvima, oni kreiraju slike i situacije iz današnjeg svijeta i vremena u kazališno-plesnoj predstavi “touch of MADNESS”. Katharina i Nemanja djele, suprostavljaju i preispituju tradiciju i kulturu iz kojih dolaze, provociraju stavove i uvjerenja jedno kod drugog u kontekstu trenutnih političkih i socijalnih situacija u njihovim zemljama.

Muziku za „touch of MADNESS“  kreiraju Jan Günther i Jan Novosel.

Predstava “touch of MADNESS”  je kreirana od Januara do Marta 2017. godine u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a od Marta do Juna 2017., će biti igrana u ovim zemljama.

Koncept / Režija / Koreografija/ Izvođenje: Katharina Maschenka Horn

Koncept / Režija / Koreografija / Izvođenje: Nemanja Mutić

Muzika: Jan Günther I Jan Novosel

Dizajn svjetla: Sanja Gergorić

Fotografija: Emilien Leonhardt

www.katharinahorn.com

sa podrškom od :

Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb and European Cultural Foundation

sa posebnim zahvalama :

DOCK 11 Berlin, Sarajevski Ratni Teatar Sartr, Dom Omladine Beograd, Narodna Biblioteka Bosanska Kostajnica

                                                                               *******

touch of MADNESS

Nemanja Mutić and Katharina Maschenka Horn are a man and a woman, a Bosnian Serb and a German, a director / actor and a choreographer / dancer…

Based on their own life stories and life settings, the artists will create an image of the situation in the world today in their joined dance and theater collaboration project touch of MADNESS. Katharina and Nemanja will share, confront and question their traditions and cultures, the problem of communication and understanding between different cultures and different genders, in view of the past and current political and social situations in their home countries.

touch of MADNESS is accompanied by Jan Günther’s and Jan Novosel’s live music.

touch of MADNESS was created in Serbia, Croatia, Bosnia-Herzegovina and Germany. From March – June 2017 it will be performed in those four countries as well.

By and with: Katharina Maschenka Horn, Nemanja Mutić

Music: Jan Günther, Jan Novosel

Light Design: Sanja Gergorić

Photography: Emilien Leonhardt

www.katharinahorn.com

with the support of:

Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union) Tala Dance Centre Zagreb and European Cultural Foundation

with special thanks to:

DOCK 11 Berlin, SARTR – War Theater Sarajevo, Dom Omladine Belgrade, National Library Bosanska Kostajnica