Gostovanje predstave “Zrenjanin” u reA?iji Borisa LijeA?eviA�a na sceni SARTR-a

U subotu, 12. maja u 20h na sceni Sarajevskog ratnog teatra gostuje predstava Narodnog pozoriA?ta a�?ToA?a JovanoviA�a�? pod nazivom a�?Zrenjanina�?. Autor teksta je Igor A�tiks, a reA?iju potpisuje Boris LijeA?eviA�. U predstavi igraju Dejan KarleA?ik, Milan Kolak, Jovan ToraA?ki, Edit MiA?keljin, Sanja RadiA?iA�, Stefan Juanin i Milan VukoviA�.

Na 68. Festivalu profesionalnih pozoriA?ta Vojvodine predstava “Zrenjanin” proglaA?ena je za najbolju, a glumac Dejan KarleA?ik nagraA�en je za najbolju muA?ku ulogu.

Ulaznice se mogu rezervisati pozivom na 033 664 070 ili slanjem poruke u inbox fb. page-a https://www.facebook.com/sartr1992/

O predstavi

RIJEA? REDITELJA:

a�zPredstava koja za predmet uzima dogaA�aje iz nedavne proA?losti, ali i naA?e sadaA?njosti. Vrijeme privatizacije poharalo je zemlju gore i perfidnije nego ratovi; i bogate, industrijske gradove pretvorilo u olupine, ljuA?ture na izdisaju, prazne karoserije na toA?kovima.

Fabrike koje su hranile stotine hiljada porodica prepuA?tene su najstraA?nijem dozvoljenom lopovluku i devastaciji. Sve ono A?to smo dobili u nasljeA�e od OA?eva koji su gradili zemlju survano je u blato, pogaA?eno, ispljuvano, poniA?eno, iA?ibano. Ostale su puste hale, pogoni, zarA�ale kapije da svjedoA?e o slavnoj proA?losti i nama koji nismo znali da njene tekovine prihvatimo i nosimo. U toj pustoA?i sada se raA�a klica pobune. Jer pitamo se – treba li ne dirati nepravedni sistem i poredak ako ne vidimo drugi put i ako viA?e ne moA?emo bez onih koji se na naA? raA?un silno bogate, ali nam barem ponekad dobace naA?u odavno zaraA�enu koricu hljeba?

Ko je pravedan?

Onaj koji strada pokuA?avajuA�i da spase druA?tvenu svojinu, druA?tvo i sam Grad, ili onaj koji strada pokuA?avajuA�i da zaA?titi sebe i saA?uva postojeA�e stanje? Ako i jedan i drugi stradaju – A?ta da se radi?

Ova predstava pokuA?ava da shvati A?ta nam se to dogodilo i kako da sadaA?njost ne prihvatimo kao sudbinu. Ne uzimajuA�i ni jedan konkretan primjer, niti konkretan Grad, predstava traA?i uzrok i matricu propadanja i u centar zbivanja dovodi do juA?e izgubljenog, a danas veA� pobunjenog A?ovjeka. Ako borba donosi joA? veA�e stradanje – treba li se i onda boriti? MoA?emo li se ne boriti kada je borba jedini dokaz da smo A?ivi i ima zavodljivi ukus i miris revolucije? Kao i Ljubav bez granica, o kojoj takoA�e govori ova drama. Jer pobuna je uvek transgresija: politiA?ka, druA?tvena, emotivna i seksualna. NeizbjeA?na je kad doA�e spoznaja i preA�e se taA?ka nepovrata.a�? – Boris LijeA?eviA�

Zrenjanin foto 1