Dvije nagrade za SARTR na 36. PozoriA?nim/KazaliA?nim igrama u Jajcu

http://karavitsi.gr/ashwagandha-plant-price/

SinoAi?? su zavrA?ene 36. pozoriA?ne/kazaliA?ne igra u Jajcu. Predstava “Majstor i Margarita” osvojilaAi??je dvije nagrade. Nagrada za najbolje glumaA?ko ostvarenje pripala je Albanu Ukaju za ulogu Wolanda i nagrada za najbolju kostimografiju pripala je Adisi VatreA? SelmoviAi??.

Predstava ai???Za A?ta biste dali svoj A?ivotai??? Harisa PaA?oviAi??a i ansambla predstave u reA?iji Harisa PaA?oviAi??a i izvedbi East West Centra iz Sarajeva, Bosanskog narodnog pozoriA?ta iz Zenice, PozoriA?ta Promena iz Novog Sada i Novosadskog pozoriA?ta iz Novog Sada odlukom struA?nog A?irija proglaA?ena je za najbolju predstavu 36.PozoriA?nih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu.

Nagrada za najbolju reA?iju pripala je Darku CvijetiAi??u za reA?iju predstave ai???Bunarai??? Radmile SmiljaniAi?? u izvedbi PozoriA?ta Prijedor iz Prijedora.

http://noghrebiriaie.com/where-can-i-get-generic-celebrex/

Aleksandar RistanoviAi?? dobio je nagradu za najboljeg mladog glumca za ulogu Lefterisa u predstavi ai???Mlijekoai??? Vasilisa Kacikonurisa u reA?iji Slobodana PeriA?iAi??a i izvedbi Studentskog pozoriA?ta iz Banje Luke.
Nagrade za najbolja glumaA?ka ostvarenja pripala su: glumaA?kom ansamblu predstave ai???Za A?ta biste dali svoj A?ivot?ai??? , Zlati Kogelnik za ulogu majke u predstavi ai???Bunarai??? Radmile SmiljaniAi?? u reA?iji Darka CvijetiAi??a i izvedbi PozoriA?ta Prijedor iz Prijedora, Albanu Ukaju za ulogu Wolanda u predstavi ai???Majstor i Margaritaai??? Mihaila Bulgakova u reA?iji AleA?a Kurta i izvedbi Sarajevskog ratnog teatra iz Sarajeva, Davoru GoluboviAi??u za ulogu Bokija AleksiAi??a u predstavi ai???Mirna Bosnaai??? Borisa LaliAi??a u reA?iji SaA?e PeA?evskog i izvedbi Kamernog teatra 55 iz Sarajeva i Midhatu KuA?ljugiAi??u za ulogu Vojceka u predstavi ai???Vojcekai??? Georga Bihnera u reA?iji Ivana Funka i izvedbi Narodnog pozoriA?ta iz Tuzle.
Nagrada za najbolju muziku pripala je Marku ZoranoviAi??u za muziku u predstavi ai???Mlijekoai??? Vasilisa Kacikonurisa u reA?iji Slobodana PeriA?iAi??a i izvedbi Studentskog pozoriA?ta iz Banje Luke.

Adisa VatreA? SelimoviAi?? dobila je nagradu za najbolju kostimografiju za kostim u predstavi ai???Majstor i Margaritaai??? Mihaila Bulgakova u reA?iji AleA?a Kurta i izvedbi Sarajevskog ratnog teatra iz Sarajeva.
Nagrada za najbolju scenografiju pripala je Vladimiru Vanji VlaA?ini za scenografiju u predstavi ai???Bunarai??? Radmile SmiljaniAi?? u reA?iji Darka CvijetiAi??a i izvedbi PozoriA?ta Prijedor iz Prijedora
Nagrada za najbolju dramaturgiju dodijeljena je Emini OmeroviAi?? za dramaturgiju u predstavi ai???Moja fabrikaai??? Selvedina AvdiAi??a u reA?iji Selme SpahiAi?? i izvedbi Bosanskog narodnog pozoriA?ta iz Zenice.
O nagradama je odluA?ivao struA?ni A?iri u sastavu: Emina MuftiAi?? (predsjednica) i Marko MisiraA?a i NedA?ad IbrahimoviAi??.
A?iri je odgledao sedam predstava po izboru selektora Almira BaA?oviAi??a.
A?iri publike odluA?io je da je najbolja predstava ovogodiA?njih PozoriA?nih igara ai???Mlijekoai??? Vasilisa Kacikonurisa u reA?iji Slobodana PeriA?iAi??a i izvedbi Studentskog pozoriA?ta iz Banje Luke.
Dodjelom nagrada u Jajcu su veA?eras zavrA?ene ovogodiA?nje PozoriA?ne igre Bosne i Hercegovine. A organizatori veAi?? misle kako pripremiti iduAi??e i saA?uvati znaA?aj ovog najstarijeg teatarskog festivala u BiH.
http://phitsanuloknews2.net/?p=3474 zatvorene-36-pozorisnekazalisne-igre-u-jajcu-za-sta-biste-dali-svo-770x470