“BraA?no u venama” u srijedu na sceni SARTR-a

U srijedu, 13. decembra u 20h publika Sarajevskog ratnog teatra ima priliku ponovo pogledati predstavu ai??zBraA?no u venamaai???. Predstava u reA?iji Borisa LijeA?eviAi??a raAi??ena prema tekstu Igora Ai??tiksa govori o emocionalnom i ideoloA?kom jazu generacija i suoA?avanjem sa proA?loA?Ai??u kao bitnim segmentom buduAi??eg A?ivota.

Uloge u predstavi ostvaruju Miki Trifunov, KaAi??a DoriAi??, Izudin BajroviAi??, Admir GlamoA?ak, Selma AlispahiAi?? i Jasenko PaA?iAi??. Dramaturgiju predstave potpisuje Dubravka ZrnA?iAi??-KulenoviAi??, scenografiju Vedran HrustanoviAi??, kostimografiju Lejla HodA?iAi??, dok je autor muzike DuA?ko Ai??egviAi??. Koprodukciju predstave potpisuju Sarajevski ratni teatar i Internacionalni teatarski festival MESS ai??i?? Scena MESS.

NavodeAi??i kako je ai???BraA?no u venamaai??? komad o porodici koju je rat rasuo po svijetu, a koja se poslije viA?e od 20 godina susreAi??e u jednom gradu, jednom stanu, jednoj noAi??i, reA?iser predstave Boris LijeA?eviAi?? naglasio je da su ljudska proA?lost i traume postale pogled na svijet, naA?in razmiA?ljanja i obrazac ponaA?anja. ai??? http://noghrebiriaie.com/alavert-purchase/ Na Balkanu gdje ratovi kreiraju historiju, geografiju, ekonomiju, kulturu, politiku, obrazovanje, trauma postaje nacionalno blago, identitet, politiA?ko sredstvo, tradicija, vaspitanje. Ovo je drama na koju su njeni junaci A?ekali decenijama. Drama povratka, susreta, progovaranja, krivice, prevazilaA?enja, raspleta i na kraju pomirenjaai???, istakao je LijeA?eviAi?? te dodao da na Balkanu pomirenje postaje prijetnja jer zahtijeva suoA?enje, prihvatanje i otvaranje nove i nepoznate stranice.

Autor dramskog teksta, Igor Ai??tiks, naveo je kako je priA?a ove drame nastajala godinama. ai???Prvi motivi su se pojavili joA? za vrijeme mog boravka u Chicagu gdje sam sretao porodice naA?eg porijekla u kojima sam vidio duboko generacijsko nerazumijevanje. Djeca nisu mogla u potpunosti razumijeti svoje roditelje, iskustvo i historiju koju su donijeli sa sobom u Ameriku. To mi je izgledalo kao nepravda, da naslijedite sve te traume, a A?ivite i A?elite se razvijati u svijetu u kojem za njih nema mjesta i A?ak su prepreka za taj razvojai???, rekao je Ai??tiks i dodao da moramo nauA?iti uhvatiti bumerang proA?losti prije nego nas ponovo povrijedi, ne da bismo ga odbacili i zaboravili, veAi?? da bismo sprijeA?ili da nam osakati buduAi??nost.

http://rippedtoshreds.co.uk/write-my-paper/

Rezervacija ulaznica: 033 664 070 ili slanjem poruke u inboks https://www.facebook.com/sartr1992/ http://18vkislov.18blogs.aes.ac.in/2018/02/14/ginette-35-cheap/ .

12