“Bio je lijep i sunA?an dan” u petak, 23. februara na sceni SARTR-a

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra u petak, 23. februara ponovo se izvodi predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai???.

ai??z2.maj je bio dan kada smo mnogo toga doA?ivjeli prvi put. Zvuk tenka. Prvu liniju fronte. Ostali bez telefona. Shvatili da nas A?ele pobiti. ZaA?to? Ai??ta smo to mi skrivili da budemo divljaA?ki razvaljeni?ai???

Predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai??? nastala je na dokumentu, na zapisu sjeAi??anja Sarajki i Sarajlija na 2. maj 1992.godine. To je jedan od rijetkih ratnih dana o kojima postoji jasno sjeAi??anje meAi??u razliA?itim ljudima; oni koji se sjeAi??aju bili su tada djeca, studenti, djedovi, borci, policajci, novinari, domaAi??iceai??i?? Od njihovih sjeAi??anja predstava slaA?e mozaik lijepog proljetnog dana koji Ai??e zauvijek promijeniti njihove A?ivote prvog, od 1395, dana opsade Sarajeva.

Da li su sjeAi??anja A?injenice ili fikcija? Mogu li ona saA?uvati istinu? Ai??ta ne smijemo zaboraviti? TragajuAi??i za odgovorima predstava ai??zBio je lijep i sunA?an danai??? ponovo je na repertoaru SARTR-a.

GlumaA?ki ansambl SARTR-a kroz proces rada na predstavi vrlo angaA?irano i posveAi??eno, osim A?to propituje svoja liA?na sjeAi??anja,Ai?? uspostavlja odnos prema svjedoA?enjimaAi?? drugih kao bi ispriA?ao priA?u vezanu za grad i njegove stanovnike koji, i kad je bilo najteA?e, nisu ostaliAi?? bez duha i nade.

Produkcija: Sarajevski ratni teatar i Festival MESS
http://18vkislov.18blogs.aes.ac.in/2018/02/13/comprar-pastillas-cytotec-online/ Rediteljica: Ai??Tanja MiletiAi?? OruA?eviAi??
Igraju: Ai?? Mirela LambiAi??, Ana Mia MiliAi??, Maja SalkiAi??, SneA?ana BogiAi??eviAi??, Amila TerzimehiAi??, Benjamin BajramoviAi??, Adnan Kreso, Sead Pandur i Jasenko PaA?iAi?? http://noghrebiriaie.com/cialis-5mg-cost-without-insurance/
Dramaturgija: Dubravka ZrnA?iAi?? ai??i?? KulenoviAi??
Scenografija i kostimografija: Lejla HodA?iAi??
Muzika: Nedim Zlatar

PredstavaAi?? jeAi?? realizirana kao koprodukcija izmeAi??u Sarajevskog ratnog teatra i Festivala MESS, a u okviruAi?? Ai??vicarskog kulturnog programa Zapadnog Balkana -ai???Network for Participative Cultures of Remembranceai??? .

http://rippedtoshreds.co.uk/where-can-i-buy-zanaflex/

Cijena ulaznice iznosi 10KM, a za studente i penzionere 5KM. Rezervacija ulaznica: 033 664 070 ili slanjem poruke u inboks https://www.facebook.com/sartr1992/.

SARTR-Facebook-Cover-Februar-04